Bưu điện văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN

  • Mã bưu điện: 445260
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN
  • Địa chỉ: Khu phố Nam Sơn, Thị trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: