Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hoằng Hóa

  • Mã bưu điện: 442300
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hoằng Hóa
  • Địa chỉ: Khu phố Vinh Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 02373865010