Bưu điện văn hóa xã Trung Hạ

  • Mã bưu điện: 452946
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hạ
  • Địa chỉ: Bản Lang, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn
  • Điện thoại: 0976050325