Bưu điện văn hóa xã Cẩm Long

  • Mã bưu điện: 447940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Long
  • Địa chỉ: Thôn Mi Sơn, Xã Cẩm Long, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0986779365