Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trạo

  • Mã bưu điện: 447450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trạo
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Trạo, Xã Ngọc Trạo, Huyện Thạch Thành
  • Điện thoại: 0919291689