Bưu điện văn hóa xã Công Bình

  • Mã bưu điện: 454210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Công Bình
  • Địa chỉ: Thôn Yên Lai, Xã Công Bình, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 01298098678