Bưu điện Ga Thanh Hóa

  • Mã bưu điện: 441770
  • Bưu cục: Bưu điện Ga Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373854215