Bưu điện văn hóa xã Định Hải

  • Mã bưu điện: 446240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Hải
  • Địa chỉ: Thôn Trịnh Điện, Xã Định Hải, Huyện Yên Định
  • Điện thoại: 0915718549