Bưu điện văn hóa xã Nga Thạch

  • Mã bưu điện: 444030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thạch
  • Địa chỉ: Thôn Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0918052196