Bưu điện văn hóa xã Thiệu Đô

  • Mã bưu điện: 445961
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Đô
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0947245236