Bưu điện văn hóa xã Minh Nghĩa

  • Mã bưu điện: 453820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn Minh Quang, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0945235626