Bưu điện văn hóa xã Hoằng Khê

  • Mã bưu điện: 442330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Khê
  • Địa chỉ: Thôn Tây Đại, Xã Hoằng Khê, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01267036958