Bưu điện văn hóa xã Đông Nam

  • Mã bưu điện: 445470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Nam
  • Địa chỉ: Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: 0915147537