Bưu điện văn hóa xã Hoằng Ngọc

  • Mã bưu điện: 442831
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Ngọc
  • Địa chỉ: Làng Nhân Ngọc, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0949021565