Bưu điện văn hóa xã Quảng Cư

  • Mã bưu điện: 442040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Cư
  • Địa chỉ: Thôn Minh Cát, Xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0917562405