Bưu điện văn hóa xã Thọ Phú

  • Mã bưu điện: 448770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Phú
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thọ Phú, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0985244416