Bưu điện văn hóa xã Phùng Giáo

  • Mã bưu điện: 451920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Giáo
  • Địa chỉ: Thôn Bằng, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0916839458