Bưu điện văn hóa xã Tân Khang

  • Mã bưu điện: 454070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khang
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lai, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0916295161