Bưu điện GD Bỉm Sơn

  • Mã bưu điện: 444900
  • Bưu cục: Bưu điện GD Bỉm Sơn
  • Địa chỉ: Sô´47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn
  • Điện thoại: 02373776559