Bưu điện văn hóa xã Nga Hưng

  • Mã bưu điện: 444100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hưng
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01695170532