Bưu điện văn hóa xã Lũng Cao

  • Mã bưu điện: 448202
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Cao
  • Địa chỉ: Thôn Trình, Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01238822974