Bưu điện khai thác cấp 2 KT Như Xuân

  • Mã bưu điện: 455150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Như Xuân
  • Địa chỉ: Khu phố Ii, Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân
  • Điện thoại: 02373878101