Bưu điện văn hóa xã Quảng Nham

  • Mã bưu điện: 456120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nham
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0973174410