Bưu điện văn hóa xã Thăng Bình

  • Mã bưu điện: 454230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thăng Bình
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0917821597