Bưu điện Chợ Gũ

  • Mã bưu điện: 444730
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Gũ
  • Địa chỉ: Thôn Thôn Bàng, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 625112