Bưu điện văn hóa xã Quảng Nhân

  • Mã bưu điện: 456040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Nhân Tiến, Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 01248259198