Bưu điện văn hóa xã Quảng Yên

  • Mã bưu điện: 455780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Yên
  • Địa chỉ: Thôn Yên Trung, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 02373503083