Bưu điện văn hóa xã Thăng Thọ

  • Mã bưu điện: 454160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thăng Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Khang, Xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0945923183