Bưu điện văn hóa xã Đông Thịnh

  • Mã bưu điện: 445390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: 0917252318