Bưu điện văn hóa xã Cẩm Ngọc

  • Mã bưu điện: 447870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Làng Sống, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 01297172355