Bưu điện văn hóa xã Thiệu Ngọc

  • Mã bưu điện: 445830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Thiệu Ngọc, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0944230262