Bưu điện văn hóa xã Hà Tân

  • Mã bưu điện: 444570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Tân
  • Địa chỉ: Thôn Tam Quy 1, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0917821387