Bưu điện văn hóa xã Thành Kim

  • Mã bưu điện: 447360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Kim
  • Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành
  • Điện thoại: 0916325636