Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đạo

  • Mã bưu điện: 442780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đạo
  • Địa chỉ: Thôn Luyện Phú, Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01697626695