Bưu điện Sao Vàng

  • Mã bưu điện: 451170
  • Bưu cục: Bưu điện Sao Vàng
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02373835101