Bưu điện văn hóa xã Hoằng Minh

  • Mã bưu điện: 442520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Minh
  • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Hoằng Minh, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01233656981