Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phượng

  • Mã bưu điện: 442450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phượng
  • Địa chỉ: Làng Vĩnh Gia, Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0915468519