Bưu điện văn phòng KDTT Nga Sơn

  • Mã bưu điện: 443706
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Nga Sơn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Ba Đình, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: