Bưu điện văn hóa xã Yên Trường

  • Mã bưu điện: 446281
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Trường
  • Địa chỉ: Thôn Lựu Khê, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định
  • Điện thoại: 0916347404