Bưu điện văn hóa xã Nga Yên

  • Mã bưu điện: 443710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Yên
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0919948417