Bưu điện văn hóa xã Nga Bạch

  • Mã bưu điện: 444080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Bạch
  • Địa chỉ: Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01689621546