Bưu điện văn hóa xã Thọ Hải

  • Mã bưu điện: 451000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Hải
  • Địa chỉ: Thôn Công Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 01234259917