Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tĩnh Gia

  • Mã bưu điện: 456410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tĩnh Gia
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 02373970009