Bưu điện Chợ Ghép

  • Mã bưu điện: 456000
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ghép
  • Địa chỉ: Thôn Xuân, Xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 02373674368