Bưu điện văn hóa xã Hà Lâm

  • Mã bưu điện: 444720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0945283644