Bưu điện văn hóa xã Lũng Niêm

  • Mã bưu điện: 448250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Niêm
  • Địa chỉ: Thôn Làng Đồng, Xã Lũng Niêm, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0949210820