Bưu điện Tứ Trụ

  • Mã bưu điện: 451070
  • Bưu cục: Bưu điện Tứ Trụ
  • Địa chỉ: Thôn Hải Trạch, Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 03373541101