Bưu điện văn hóa xã Thiệu Phúc

  • Mã bưu điện: 445780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Vĩ Thôn, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01694406212