Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trường

  • Mã bưu điện: 442260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trường
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0917821137