Bưu điện văn hóa xã Hà Thanh

  • Mã bưu điện: 444460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, Xã Hà Thanh, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0914119286